Grupa łączy najlepszych ekspertów i talenty z domu i za granicą w polach płytki silikonowej, komórek słonecznych i panelu słonecznego oraz ma setki zestawów najnowocześniejszych oprogramowania do rozwoju, instrumentów i sprzęt. Do końca 2017 r. Grupa złożyła wniosek o więcej niż 20 Patenty. Nuuko Wzmacnia współpracę z różnymi instytutami badawczymi w kraju i za granicą, buduje platformy dla przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych oraz współpracował z szeregiem uniwersytetów i instytucji badawczych w celu opracowania badań w dziedzinie materiałów.

Dom

Produkty

o

kontakt